„Túžbam a snom detí rozumiem veľmi dobre. Je to práve jeden z mojich detských snov, ktorý ma priviedol do NASA, na simulované misie na Mars a doteraz ma ženie k hviezdam“ (M. Musilová).

Vesmír/Mliečná cesta/Mars

Spýtal som sa Michaely jednu otázku. A prečo práve jej? Tak, ako ona, tak na ňu odpovedalo viacero ľudí, ktorí si plnia svoje sny. Michaela však okrem toho motivuje aj malé deti a vedie ich takisto za ich snami. Je dokonalým odrazom toho, že keď niečo chceme a vynaložíme na to maximálne úsilie, tak je veľká šanca, že sa to podarí!

A čo som sa jej spýtal?

​“Patríš medzi ľudí, ktorí nemajú bežné zamestnanie. Patríš medzi takých ľudí, ktorí obohacujú tento svet svojou prácou a výsledkami. Predstav si, že stojíš pred sálou plnou detí. Jeden chce byť pilot, ďalší obuvník, ďalší kozmonaut a iný trebárs smetiar. Všetky na teba pozerajú a chcú vedieť, prečo robíš práve to čo robíš a čo bolo na ceste za naplnením tohto sna najdôležitejšie.​“​

Keď som mala 8 rokov tak ma nadchol vesmír a otázka, či by mohol existovať život inde vo vesmíre. Spečatilo to stretnutie prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu a posledného muža na mesiaci Gene Cernan, so slovenskými koreňmi.

Moji rodičia sú ale z úplne iného pozadia (mama archeologička a otec diplomat), takže nás s bratom skôr učili jazyky a pestovali v nás lásku k histórii, medzinárodným vzťahom a umeniu. Už v tom veku som bola realistkou a vedela som, že stať sa astronautkou je skoro nemožné. Preto som si od začiatku strednej školy myslela, že bude praktickejšie, keď vyštudujem históriu umenia či diplomaciu. Vedu a vesmír by som si bola nechala iba ako hobby. Zároveň som vedela, že na to, aby som sa venovala vesmírnemu výskumu by som musela ísť študovať do zahraničia. To by stálo veľa peňazí, s čím mi moji rodičia nemohli pomôcť.

Nakoniec mi moje nadšenie pre vesmír pripomenul dokumentárny film od Jamesa Camerona, Mimozemšťania z hlbín, v ktorom na dne oceánov našli vedci neuveriteľné bytosti, ktoré by mohli existovať na iných planétach. Vtedy som si uvedomila, že by človek mal ísť za svojou vášňou, veď predsa len svoje povolanie bude robiť celý život a malo by ho to teda baviť čo najviac. Doteraz sa venujem kultúre, umeniu a jazykom vo voľnom čase, pre­tože aj to je súčas­ťou mojej osob­nosti a nech­cem sa toho vzdať.

Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars

Keď už som sa takto roz­hodla, tak som si od stred­nej školy začala pri­vy­rá­bať na štú­dium v Anglicku, počas škol­ského roka aj každé leto počas prázdnin. Vďaka výbor­ným študijným výsled­kom som sa dostala na Uni­ver­sity Col­lege v Lon­dýne (UCL), ale aj tam som si musela pri­vy­rá­bať počas štú­dia, aby som si to doká­zala odfi­nan­co­vať. Nie­kedy som mala až tri práce súčasne a záro­veň som drela na dob­rých výsled­koch v škole, aby som zís­kala pros­pe­chové štipendiá. Neskôr sa mi podarilo získať prácu popri štú­diu v lon­dýn­skom obser­va­tó­riu a pre nie­koľko výskum­ných ústa­vov UCL. V tre­ťom roč­níku sa mi poda­rilo vyhrať šti­pen­dium v hod­note pri­bližne 50-tisíc dolá­rov, ktoré mi umož­nilo štu­do­vať rok na Cali­for­nia Ins­ti­tue of Tech­no­logy (Cal­tech) v USA. Vtedy to bola naj­lep­šia uni­ver­zita na svete. Tam som mohla priamo robiť výskum v astro­bi­oló­gií – a teda v hľadaní pôvodu života na Zemi a možnosti života inde vo vesmíre.

Postupne počas svojej kariéry sa mi poda­rilo zís­kať výskumný grant, aby som pra­co­vala ako nav­števu­júci výskum­ník priamo v NASA Jet Pro­pul­sion Labo­ra­tory; spolupracovala som na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a okrem iného som sa zúčastnila troch simulovaných misií na Mars. Jednej z nich som dokonca bola veliteľkou minulý rok. Momentálne som predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), prednášajúcou výskumníčkou pre International Space University (ISU) a konzultantkou pre niekoľko zahraničných firiem, ako napríklad Mission Control Space Services Inc..

Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars

Všetky tieto veci by nebolo bývalo možné uskutočniť keby som nebola odhodlaná ísť si za svojim snom, napriek množstvu prekážok po ceste. Naučila som sa byť priebojnou, ale aj adaptabilnou. Mala som množstvo záložných plánov a, b, c, … až h niekedy. Radšej som si stanovila vyššie ciele, ktoré síce boli veľmi náročné dosiahnuť, ale za to boli pre mňa výzvou. Tým, že som stále tlačila hranice svojej komfortnej zóny ďalej a ďalej, tak sa mi podarilo dosiahnuť viac a viac až svetových úspechov. Bolo to náročné, ale o to viac má človek radosť keď sa mu niečo nakoniec podarí. Mojim hnacím motorom vždy bol a stále je môj sen. Treba robiť to čo človeka baví a k čomu cíti určitú vášeň. Predsa len prácu robíme celý život a žijeme len raz.

Chcela by som ale zdôrazniť, že svoju cestu za snami človek nesmie robiť na úkor druhých ľudí a ani na úrok sám seba. Počas svojho života som seba veľa krát obetovala, či už osobný život, niektoré svoje záľuby a čas na blízkych. Šťastie v živote vyplýva aj z ďalších dvoch životných pilierov, okrem práce, a to sú práve tí blízki a osobné záujmy. Preto by si každý mal nájsť čas aj na tieto dva piliere a až tak dosiahne harmóniu v živote.

Ako sa dostať na Mars

Už ďalší level potom je robiť veci pre väčšie dobro a nemyslieť len na vlastnú osobnú kariéru. Ja som sa napríklad vrátila po svojej kariére v zahraničí na Slovensko, napriek ponukám z NASA a niekoľkých inštitúcií v Veľkej Británii a v USA. Doteraz pracujem na tom, aby som pomohla posunúť slovenský vesmírny výskum a priemysel ďalej, medzinárodne rozvinula aktivity SOSA a aby som rozbehla astrobiológiu na Slovensku. Je to náročné, ale o tom mám z toho väčšiu radosť pretože tým môžem pomôcť a už pomáham veľa ľuďom, nielen sebe.

Zároveň stále snívam svoj odvážny sen stať sa raz astronautkou. Viem, že je veľmi málo pravdepodobné, že sa mi to podarí. Aj keď by sa mi to nakoniec nepodarilo, tak aspoň budem vedieť, že som sa celý život o to snažila a všetko pre to spravila.

Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars
Ako sa dostať na Mars

(foto : súkromný archív M.M.)