Aj podľa mňa to stále platí, že sme stále bratia. Myslím tým dve krajiny, ktoré vznikly rozdelením jednej spoločnej. Česká Republika mi vždy bola, je a verím, že aj zostane najbližšia zo všetkých krajín, ktoré som kedy navštívil.
Aspoň tisíc krát som už rozprával cudzincom o tom, ako sa Československo rozdelilo a takmer zakaždým sú ľudia, ktorým to hovorím, nadšení, že to prebehlo bez násilia, aké pri takýchto udalostiach je už žiaľ zvykom.
O to viac sú všetci prekvapení, keď im rozprávam, že tieto dve krajiny majú medzi sebou aj naďalej dobré vzťahy a jeden druhého považujú sa jeden za bratov. Vždy si rád pozriem České filmy, dám si rád české jedlo a samozrejme sa rád poprechádam touto krajinou.