Cestovný veľtrh Taipei 2016

Najväčšiu pozornosť som venoval napríklad krajinám, ako Kiribati, Palau, Fiji alebo Havajské ostrovy.