Paraguaj. Krajina nad ktorou som zaplakal (1.časť)

V Paraguaji som síce nestrávil veľa času, no poznačil môj život viac než výrazne. Niektoré scenérie, ktoré sa odohrali priamo pred mojimi očami mám v hlave dodnes.